Funeral Service, Church of Sweden

Organmusic if possible. other instrumental or vocalmusic is possible.

P: Vi är samlade för att ta avsked av NN och för att överlämna honom i Guds händer.

Hymn

P      I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Funeral Oration

Prayer

P      Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F      Amen.

The Transfer (Överlåtelsen)

P      I Guds, den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila. / Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.

The priest let earth fall on the coffin three times, saying:

P      Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen / Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet./

/The priest signs the sign of the cross over the coffin and let earth fall on the coffin three times, saying:

P      Du gav honom livet. Tag emot honom i din frid och giv honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse.

After one of these three alternatives continue:

P      Herre Gud Fader i himmelen, Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss.      (I dödens stund, på den yttersta dagen hjälp oss, milde Herre Gud.)

Bible reading

P      Låt oss höra Bibelns ord om tryggheten hos Gud i liv och död.

The priest read a few verses, which can be chosen according to plan.

Hymn

Can be excluded

Funeral prayer

P      Låt oss be.

Prästen ber någon av följande böner eller en fritt formulerad bön.

P      Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav genom NN. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

F      Amen.

eller

P      Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. I dag tackar vi dig för NN, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din Son, Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

F      Amen.

or (sung funeral prayer)

P      O Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. Ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din Son, Jesus Kristus, som led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp och lever i evighet. Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Och när vår dödsstund kommer, gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan. När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.

F      Amen.

Lord´s prayer

Låt oss tillsammans be Herrens bön.

F      Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighetAmen.

eller

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

Amen.

Depending on where the farewell takes place, the funeral services closes under option A or B.

Option A

When the farewell takes place at the cemetary:

The Blessing

Prästen kan säga: Tag emot Herrens välsignelse.

P      Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F      Amen.

Hymn

Closing music. Instrumental- and/or vocalmusic can precede the music.

The cascet is being carried out. At the grave continue:

The Burial

The cascet is lowered into the grave. The mourners say goodbye to the deceased.

The priest walks up to the grave and reads following prayer:

P      Giv honom, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

F      Amen.

Hymn

Can be excluded

Sändningsord

Can be excluded

P      Låt oss gå i Herrens frid.

Ending B

When the farewell takes place at the chapell/church

Hymn, Farewell, final prayer

The priest walks up to the grave and reads following prayer:

P      Giv honom, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

F      Amen.

The Blessing

The Priest can, turned to the assembly, say:

Receive the Lord’s blessing.

P      Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F      Amen.

Closing music. Instrumental- and/or vocalmusic can precede the music.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: